02188857005
لیزینگ خودرو چیست؟
یکشنبه 24 فروردین 1399 در ساعت 56 : 21 دقیقه

لیزینگ خودرو چیست؟

لیزینگ در واقع مجموعه ای از فعالیت های اعتباری مبتنی بر روش اجاره می باشد ، که در همان ابتدای امر با ...
1مجموع 1 مقاله