02188857005
لیزینگ خودرو چیست؟
یکشنبه 21 مهر 1398 در ساعت 35 : 12 دقیقه

لیزینگ خودرو چیست؟

لیزینگ در واقع مجموعه ای از فعالیت های اعتباری مبتنی بر روش اجاره می باشد ، که در همان ابتدای امر با ...
1مجموع 1 مقاله